Saturday, November 04, 2006

Himna, film still: Drasko Adzic i Miroslav Arbanovski
2007, video, 32'


Anthem

its always changing
it has order
its always changing
it has order

it doesn't have a specific place
it boundaries are not fixed
it affects other things
it may be accessible
but go, but go
unnoticed

its always changing
it has order
its always changing
it has order

part of it may
also be
part of something else

some of it is familiar
some of it is strange
knowing of it
changes it


Himna, film still: Beogradski sindikat
2007, video, 32'

english
Himna je reakcija na potrebu da se prepozna koncept nacionalnog, kulturnog, političkog i individualnog ponosa ljudi koje muče skorašnja pitanja identiteta i perspektive u budućnost. Uključujući intervjue sa Snježanom Milivojević, Veljom Abramovićem, Borkom Pavićević, Milenom Dragičević Šešić, Dušanom Grljom i grupom Beogradski Sindikat, ovaj rad pokušava da otvori i zabeleži dijalog o tome kakvo značenje, namenu i svrhu ima himna kao nacionalni simbol, šta ona može da postigne kao političko sredstvo, kome se obraća, itd. Intervjuisani ispituju trenutnu političku i kulturnu situaciju u Srbiji, dok kamerni muzički sastav izvodi pesma zasnovana na tekstualnom delu Roberta Berija iz 1970. "Art Work", čiji su stihovi oslobođeni svih unapred utvrđenih stavova i aluzija na određeni politički i kulturni kontekst. Prema tome, Himna prevashodno daje jedan introspektivni konceptualni predlog kao osnovu za javni dijalog...

"Himna" : Projekat Yana Calovskog baziran na tekstu Robert Berija "Art Work" (1970).
"himna" : prvi put je izvedena u okviru solo izlozbe “Everything is After Something" pri BAC- (Baltic Art Center), Svedska, 2004.

*muzicki aranzman: Drasko Adzic
izvodjaci: Drasko Adzic (bas), Miroslav Arbanovski (tenor), Nevena Ivanovic (sopran), Ana Markovic (flauta), Nela Mendelson (violina), Dejan Milivojevic (harmonika), Milena Moravcevic (alt)


______________________________________________
Yane Čalovski, foto dokumentacija : produkciji filma "Himna"
autor: Yane Čalovski
Beograd, 2007
Foto: Srdjan Veljović '07


Yane Calovski (1) i Velja Abramovic (2), produkcija
photo: Srdjan Veljovic, 2007


Himna, film still: Milena Dragicevic Sesic
2007, video, 32'